FAQ

BenQ ondersteunt de gebruiker hierbij door het ter beschikking stellen van de benodigde tools. De Color Management-monitoren worden inclusief alle benodigde kabels geleverd. Ook is de software “Palette Master Elements” nodig. De actuele versie van “Palette Master Elements” kan op de productpagina van BenQ van de betreffende monitor onder Downloads/Software gratis worden gedownload.

Bovendien heeft de gebruiker nog een meetsensor – colorimeter of spectraalfotometer – nodig. De BenQ-monitoren ondersteunen bijvoorbeeld de Colorimeter Spyder 4 en Spyder 5 (van Datacolor) en de i1 Display Pro, i1Pro en i1 Display Pro 2 (van X-Rite).

BenQ ondersteunt de gebruiker hierbij door het ter beschikking stellen van de benodigde tools. De Color Management-monitoren worden inclusief alle benodigde kabels geleverd. Ook is de software “Palette Master Elements” nodig. De actuele versie van “Palette Master Elements” kan op de productpagina van BenQ van de betreffende monitor onder Downloads/Software gratis worden gedownload.

Bovendien heeft de gebruiker nog een meetsensor – colorimeter of spectraalfotometer – nodig. De BenQ-monitoren ondersteunen bijvoorbeeld de Colorimeter Spyder 4 en Spyder 5 (van Datacolor) en de i1 Display Pro, i1Pro en i1 Display Pro 2 (van X-Rite).

BenQ monitoren uit de SW-serie bieden de grootste kleurnauwkeurigheid door 99% Adobe RGB- en 100% sRRB-kleurruimteafdekking. Het gewenste kleurprofiel is afhankelijk van het doel waarvoor de afbeeldingen later zullen worden gebruikt. Als online publicatie de bedoeling is, dan is het kleurprofiel sRGB geschikt. Voor afdrukken is het raadzamer gegevens in Adobe RGB op te stellen of in dit profiel te blijven, omdat de gegevens al in Adobe beschikbaar zijn. Ook uitgeverijen willen vaak afbeeldingen in het kleurprofiel Adobe RGB, omdat dit profiel over de hoogste flexibiliteit en over een groot aantal kleuren beschikt. Aan de ene kant kunnen afbeeldingen voor printmedia (tijdschriften, affiches, folders) naar CMYK worden geconverteerd en afgedrukt. Aan de andere kant kunnen ze zonder verlies online worden gebruikt (website, internetmagazine, social media). Bovendien is het mogelijk om er FineArt of fotoafdrukken van te maken. In het ideale geval moet de monitor dus op beide kleurprofielen worden gekalibreerd.

Als je jouw afbeeldingen later uitsluitend online wilt gebruiken en af en toe afdrukken maakt, kunt je het kleurprofiel sRGB op jouw camera gebruiken. Met deze instelling wordt de afbeelding automatisch in het goede kleurprofiel naar de monitor verzonden, als daar ook sRGB is ingesteld. Als je jouw foto’s echter met de best mogelijke kleurweergave op Wide-Gamut-Displays (monitoren met uitgebreide kleurruimteafdekking/weergave) wilt bekijken die de Adobe RGB-kleurruimte afdekken, moet je op jouw camera ook het kleurprofiel Adobe RGB kiezen.

De fotografenmonitoren van de BenQ SW-serie bestrijken de Adobe RGB-kleurruimte zo goed als volledig. Je hoeft dan dus verder nergens rekening mee te houden. Als de monitor echter alleen maximaal de sRGB-kleurruimte kan weergeven, moet de afbeelding van Adobe RGB naar sRGB worden geconverteerd, voor deze op het display wordt bewerkt.

Dat is heel gemakkelijk: Kies in Photoshop onder “Bewerken”> “In profiel veranderen”> “Profiel”> sRGB. Photoshop vraagt de gebruiker, indien een afbeelding van het ingestelde kleurprofiel (bijv. sRGB) afwijkt, meestal vooraf of de te openen afbeelding (naar sRGB) moet worden geconverteerd of dat het ingebedde kleurprofiel moet worden gebruikt. Hier gewoon naar wens uitkiezen.

Dat is volgens ons afhankelijk van de gebruiksduur van de monitor. Als je de monitor maar zo’n twee tot drie uur per dag gebruikt, is het voldoende om de hardware twee keer per jaar te doen. Als je het Color Management-display dagelijks acht uur hebt ingeschakeld, moet je de intervallen duidelijk inkorten. Veel professionele fotografen kalibreren hun displays altijd voor grote jobs. Grafici doen dat als grotere aantallen te bewerken afbeeldingen klaarliggen waarvan de kleuren goed moeten zijn. BenQ-monitoren zijn voorzien van een ingesteld interval, zodat de gebruiker er na een van tevoren ingestelde tijd aan wordt herinnerd dat een hardwarekalibratie moet worden uitgevoerd. Dat kan bijvoorbeeld na 250 uur het geval zijn.

Meestal met sRGB. Toch dien je van tevoren te informeren of de service bepaalde voorbeelden voor het afdrukken ter beschikking stelt.

De fotografen-monitoren van BenQ worden voor de aflevering gekalibreerd. Bij elke monitor wordt een kalibratieprotocol geleverd. Als een reproductieapparaat (dus een pc, notebook of blue-rayspeler) kleuren in sRGB of Adobe RGB uitgeeft, hoeft er niets anders te gebeuren dan het apparaat aan te sluiten en te beginnen. Als er echter niet duidelijk is of de grafische kaart van een pc kleuren in sRGB of Adobe genereert, dient voor alle zekerheid een kalibratie te worden uitgevoerd. Daardoor is dan gegarandeerd dat eventueel fout gegenereerde kleuren van de grafische kaart worden hersteld. Bovendien zijn niet alle omstandigheden in de werkelijkheid van toepassing op de standaardinstellingen. Soms moet de helderheid en/of moeten de primaire kleuren aan de omgeving worden aangepast, waarbij het noodzakelijk is om te kalibreren en te profileren.

Daarvoor zijn er meerdere mogelijkheden: “perceptief” of “kleurmetrisch relatief” of “verzadigingsbehoudend, met of zonder dieptecompensatie.” Om de verschillen op een eenvoudige manier te beschrijven:

In het geval van “relatieve kleurmetriek” worden alle kleuren op de maximaal weer te geven kleur gelegd; dit heet “Gamut-Clipping”. Deze kleuren vertonen nu geen differentiatie meer. Alle kleuren van de originele opname die zich binnen de sRGB-kleurruimte bevinden, worden goed afgebeeld.

Photoshop biedt echter ook de mogelijkheid van een “perceptieve” conversie. Dat betekent eenvoudig uitgedrukt dat het grotere kleurspectrum van de Adobe RGB-kleurruimte “op intelligente wijze” op de native sRGB-kleurruimte wordt “gecomprimeerd”. Deze “comprimering” treft echter ook de kleurdelen van een afbeelding die zich binnen het bereik van de sRGB-kleurruimte bevinden. Nagenoeg alle kleuren worden minder “kleurig” afgebeeld. Het voordeel van deze “intelligente” functie is echter dat de oorspronkelijke kleuren bij een “terugconversie” van sRGB naar Adobe RGB zoveel mogelijk worden hersteld. Er zijn dan wel meetbare verschillen, maar die zijn meestal zo onbeduidend dat eigenlijk geen kleurafwijking te zien is.

Welke van de genoemde opties de goede is, is afhankelijk van het te fotograferen object. Bijvoorbeeld: Als een gefotografeerd product (bijv. een trui) van zichzelf al geen groot kleurbereik heeft dat zich buiten het sRGB-kleurenspectrum bevindt, kan “kleurmetrisch” worden gekozen. Als de afbeelding echter significante kleuren heeft die zich buiten het sRGB-kleurenspectrum bevinden, moet worden uitgeprobeerd welke variant van de conversie beter geschikt is. Om te kunnen beoordelen of de conversie “perceptief” of “kleurmetrisch” tot het betere resultaat leidt, is in elk geval een gekalibreerde monitor nodig. Activeer bij het converteren met relatieve kleurmetriek altijd de extra functie “dieptecompensatie”, want met die extra, intelligente functie wordt het “vollopen” van de diepte verhinderd.